Reklam

Ürünlerinizin tanıtımı – satışı için reklam verebilirsiniz.

Bilgi için e-posta: ferucak@gmail.com | engozdefikirlerbizde@gmail.com

• Logo yanı banner reklam alanı 7 gün 150 TL
• Logo yanı banner reklam alanı 15 gün 280 TL

• Sağ yan üst reklam alanı 7 gün 90 TL
• Sağ yan üst reklam alanı 15 gün 160 TL

• Sağ yan alt reklam alanı 7 gün 80 TL
• Sağ yan alt reklam alanı 15 gün 140 TL

• Alt reklam alanı 7 gün 100 TL
• Alt reklam alanı 15 gün 180 TL

REKLAMLAR:

• Genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeremez.

 • Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz.

 • Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içeremez.

 • Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeremez.

 • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeremez.

 • İnsan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz.

 • Önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel ya da sosyal yaşamına dair ifade veya görüntüler içeremez; reklamlarda o kişiye atıfta bulunulamaz; kişinin özel mülkü, ilgili ürüne ya da organizasyona verilmiş kişisel onay etkisi oluşturacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.

 • Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez.

 • Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez.

 • Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.

 • Güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.